Skip to content

Okoljska odgovornost

Okoljska odgovornost

Podjetje Grajzar Akumulatorstvo d.o.o. po načelu razširjene proizvajalčeve odgovornosti (extended producer responsibility) svoje obveznosti, ki izhajajo iz evropske direktive in slovenske okoljevarstvene zakonodaje izvaja v okviru skupnih načrtov ravnanja z odpadnimi avtomobilskimi in industrijskimi baterijami in akumulatorji podjetja TRIGANA d.o.o..

Simbol prečrtanega zabojnika na akumulatorjih, embalaži ali v navodilih za uporabo pomeni, da akumulatorjev ne smete odvreči med mešane komunalne odpadke. Vaša dolžnost je, da jih oddate na posebna zbirna mesta za ločeno zbiranje nevarnih odpadkov v okviru lokalne komunalne službe. Odpadne akumulatorje lahko oddate tudi trgovcu ali distributerju, brez obveznosti ponovnega nakupa. S tem izpolnjujete zakonske dolžnosti in prispevate k varstvu okolja.

Ravnanje z odpadnimi avtomobilskimi in industrijskimi baterijami in akumulatorji

Kemijski simbol Pb pod zgoraj prikazanim simbolom v skladu z zakonodajo označuje, da se v akumulatorju nahaja težka kovina (Pb = svinec) v presežni vrednosti, kot jo določa zakonodaja.

Podrobnejše informacije

Podrobnejše informacije o ravnanju z odpadnimi avtomobilskimi in industrijskimi baterijami in akumulatorji, razpoložljivimi sistemi zbiranja in reciklaže, vključno s seznamom zbirnih centrov lokalnih komunalnih podjetij, dobite pri nosilcu skupnih načrtov: TRIGANA d.o.o., Dunajska cesta 136, 1000 Ljubljana in na spletni strani www.trigana.si.