Skip to content

Okoljska odgovornost

Podjetje Grajzar Akumulatorstvo d.o.o. po načelu razširjene proizvajalčeve odgovornosti (extended producer responsibility) svoje obveznosti, ki izhajajo iz evropske direktive in slovenske okoljevarstvene zakonodaje izvaja v okviru skupnih načrtov ravnanja z odpadnimi avtomobilskimi in industrijskimi baterijami in akumulatorji podjetja TRIGANA d.o.o..

Simbol prečrtanega zabojnika na akumulatorjih, embalaži ali v navodilih za uporabo pomeni, da akumulatorjev ne smete odvreči med mešane komunalne odpadke. Vaša dolžnost je, da jih oddate na posebna zbirna mesta za ločeno zbiranje nevarnih odpadkov v okviru lokalne komunalne službe. Odpadne akumulatorje lahko oddate tudi trgovcu ali distributerju, brez obveznosti ponovnega nakupa. S tem izpolnjujete zakonske dolžnosti in prispevate k varstvu okolja.

Ravnanje z odpadnimi avtomobilskimi in industrijskimi baterijami in akumulatorji

Kemijski simbol Pb pod zgoraj prikazanim simbolom v skladu z zakonodajo označuje, da se v akumulatorju nahaja težka kovina (Pb = svinec) v presežni vrednosti, kot jo določa zakonodaja.

Podrobnejše informacije

Podrobnejše informacije o ravnanju z odpadnimi avtomobilskimi in industrijskimi baterijami in akumulatorji, razpoložljivimi sistemi zbiranja in reciklaže, vključno s seznamom zbirnih centrov lokalnih komunalnih podjetij, dobite pri nosilcu skupnih načrtov: TRIGANA d.o.o., Dunajska cesta 136, 1000 Ljubljana in na spletni strani www.trigana.si.