Skip to content

PRIMERJALNI TEST AKUMULATORJEV

Že zdavnaj so minili časi, ko smo v prodajalnah rezervnih avtomobilskih delov kupovali akumulatorje enega, morda kvečjemu dveh različnih proizvajalcev ali pa jih celo ni bilo na zalogi. Še do devetdesetih let smo tudi v naši delavnici poleg svojih akumulatorjev prodajali kvečjemu še akumulatorje nekaj različnih proizvajalcev, takrat predvsem iz območja nekdanje Jugoslavije. Delno je bil temu vzrok tudi v administrativnih omejitvah obrtnikom. Z osamosvojitvijo in znanim prihodom tržnega gospodarstva pa se je tudi na področju akumulatorstva trg odprl in tako se v zadnjem času na našem tržišču pojavljajo številni različni proizvajalci.

Če je bila včasih kupcem prav zaradi skromnosti ponudbe izbira olajšana, se je v zadnjem času spričo toliko različnih ponudnikov včasih težko odločiti in izbrati dejansko najkvalitetnejši akumulator za seveda primerno ceno. Da bi osvetlili tržišče akumulatorjev smo se v sodelovanju z uredništvom revije Avtofokus odločili, da izvedemo testiranje startnih akumulatorjev osmih različnih proizvajalcev, ki so v največji meri prisotni na našem tržišču. Nekateri uvozniki niso pokazali zanimanja za testiranje ali pa so ga celo odklonili. Zaradi objektivnosti so se meritve izvedle na dveh mestih, in sicer v laboratorijih Tovarne akumulatorskih baterij TAB d.d. v Mežici ter v podjetju za akumulatorsko dejavnost VESNA d.d. v Mariboru. Oba proizvajalca sta že vrsto let vodilna proizvajalca akumulatorjev v Sloveniji, velik delež proizvodnje izvozita na tuje trge.

Za lažje razumevanje meritev in rezultatov naj najprej pogledamo v zgodovino akumulatorstva. Akumulator je naprava za pretvarjanje kemične energije v električno in obratno. Služi nam za shranjevanje (»akumuliranje«) električne energije. Prvi začetki iznajdbe akumulatorjev so povezani s tremi slavnimi imeni; Volta (po njem se imenuje enota za električno napetost Volt), Luigi Galvani (1737-1798)- »galvanski člen« in Plante.

Italijasnki fizik Alessandro Conte di Volta (1745-1827) je prvi preprosti akumulator izdelal v glinasti posodi, kjer je v solni raztopini spajal različne kovine. Gaston Plante (1834-1889) je z natančnimi raziskavami s tega področja v letu 1859 iznašel prvi svinčeni akumulator, ki ga je uporabljal za shranjevanje elektrike pri telegrafiji. S tem so bili postavljeni temelji za industrijsko proizvodnjo svinčenih baterij, ki se je konec19. stoletja, ko so elektrokemični sistemi hitro napredovali (iznajdba diname, žarnice, industrijski razvoj), zelo razmahnila.

Za razumevanje delovanja akumulatorja so bistveni: napetost akumulatorja, zagonski tok, efektivna kapaciteta in rezervna kapaciteta akumulatorja.

Napetost akumulatorja izražena v voltih (V) pomeni napetost polnega akumulatorja. Celica svinčenega člena ima cca 2,1 V električne napetosti, zato so navadno povezane zaporedno po šest celic, da dobimo napetost cca 12,8 V. Poznamo različne nazivne napetosti: 24, 12, 6, 4 in 2 Volta. Akumulatorji za motorna vozila se običajno proizvajajo v izvedbah po 12 V.

Zagonski tok izražen v Amperih (A) je tisti tok, ki pri zagonu teče skozi vodnike. Zagonski tok je pri zagonu motorja najpomembnejši dejavnik, odvisen je od površine plošč v celici. Kadar je zagonski tok nižji, je start motorja težji. Meritve zagonskega toka se izražajo po različnih standardih (DIN, EN, SAE,..), izmerjene vrednosti pa so različne. Pri nas so sedaj v uporabi evropski normativi EN.

Rezervna kapaciteta izražena v minutah (RC) je čas trajanja, v katerem lahko oddaja baterija tok od 25A do doseganja končne napetosti 10,5V. Med preizkusom mora biti baterija potopljena v kadi, kjer se vzdržuje temperaturo 25°C (+/- 1°C).

Efektivna kapaciteta (Ce) akumulatorja izražena v Amperskih urah (Ah) je količina shranjene električne energije, ki jo dobimo iz akumulatorja, če ga obremenimo s konstantnim tokom v določenem času pri temperaturi 25°C (+/-1°C). Če je zagon motorja potrebno večkrat ponoviti, je potrebna čim večja kapaciteta.
Efektivna kapaciteta (Ce) mora biti najmanj enaka nazivni kapaciteti (Cn), ki je podana na samem akumulatorju in je minimalna količina elektrike (v Ah), katero bi baterija morala dati po zgoraj navedenem preizkusu.

Vsak od proizvajalcev oziroma njihov uvoznik je za testiranja zagotovil štiri naključno izbrane akumulatorje nazivne kapacitete 55Ah od katerih so dva že dan prej dostavili v laboratorija TAB-a d.d. in VESNE d.d.
Preizkusi so bili izvedeni skladno z evropskim standardom EN 60095.

 

Meritve so bile izvedene po naslednjem vrstnem redu:

1) Merjenje teže akumulatorjev (če so teže sorazmerne s težami v katalogu)
2) Pred preizkusom so se baterije kompletno dopolnile
3) Za preizkus hladne startne sposobnosti so bile baterije ohlajene v hladilni komori na temperaturo – 18° C ( +/- 1° C).
4) Preizkus hladno zagonskega toka ali sposobnosti na start (baterije se testira ohlajene na temperaturo –18° C) po normativu EN 60095. V našem primeru so se vse ohlajene baterije obremenile z Icc (tok, izražen na akumulatorju) 420 A za čas 10s v katerem napetost ni smela pasti pod 7,5V, nato 10s mirovanja ter nato 0,6 x Icc 252 A do napetosti 6V, čas meritve mora po normativu biti daljši od 90 sekund.
5) Merjenje rezervne kapacitete Cr izražene v minutah (RC)
Test je bil izvršen pri temperaturi okolice.

Stanje napolnjenosti akumulatorja se lahko določi z merjenjem gostote elektrolita (areometer) ali napetosti mirovanja (Voltmeter) po naslednji tabeli vendar so možne tolerance v določanju napolnjenosti za +/- 10%.

 

Majhna odstopanja pri meritvi rezervne kapacitete nastopijo zaradi različnih temperatur merjenja v laboratorijih TAB-a in Vesne. V laboratoriju v tovarni Vesna je bila temperatura zaradi objektivnih okoliščin za 4° C prenizka, zato bi k rezultatom izmerjenim v laboratoriju v Vesni morali dodati cca 4% izmerjene vrednosti.

Testiranje akumulatorjev je pokazalo, da večina testiranih akumulatorjev ustreza predpisanim normativom. Odstopanja so predvsem pri akumulatorjih znamke Midac, ki niso dosegli nobenega od zahtevanih normativov. Delno od normativov odstopajo tudi baterije proizvajalca Banner, predvsem pri zagonskem toku. V povprečju so najboljše rezultate dosegli Fulmenovi akumulatorji, vendar pa rezultati niso primerljivi z ostalimi, saj so bili akumulatorji tega proizvajalca močnejši. Namesto 55 Ah, ki jih uvoznik ni imel na zalogi, smo testirali akumulatorje 60 Ah s povečanim zagonskim tokom. Med primerljivimi kapacitetami sta tako v povprečju najboljše rezultate dosegla slovenska proizvajalca Vesna in Topla, sploh pa so razlike med proizvajalci relativno majhne. Prikazani rezultati ne morejo v celoti odražati prave kvalitete različnih proizvajalcev, za to bi bilo potrebno testirati več akumulatorjev različnih kapacitet ter upoštevati še ostale parametre, ki prav tako vplivajo na kakovost baterije (npr. meritev efektivne kapacitete ipd.).

Odločitev o nakupu akumulatorja bo sedaj nemara lažja ali pa še težja. Dejansko so odstopanja med različnimi proizvajalci zelo majhna, kar kaže na izredno konkurenčnost proizvajalcev na akumulatorskem trgu. Poleg same kvalitete baterije je namreč veliko odvisno tudi od časa skladiščenja akumulatorja, od kvalitete formiranja akumulatorjev, od stanja električne napeljave ( napetostni regulator) in števila porabnikov (alarmne naprave,avto akustika…) v vašem vozilu. Kupcu pri odločitvi za nakup akumulatorja nedvomno veliko pomeni tudi možnost montaže kupljenega akumulatorja in ostale servisne usluge, ki so mu na voljo pri določenem prodajalcu. Večina proizvajalcev namreč jamči do 2 leti garancije za kupljen akumulator (seveda če gre za tovarniške napake), mreža servisov pa je različno razpredena po Sloveniji.

Želimo vam čim manj težav z vašim akumulatorjem in verjamemo, da bo k boljšemu nakupu, morda tudi lažjemu razumevanju delovanja akumulatorja, pripomoglo tudi opravljeno testiranje.

Grajzar Boštjan

O AVTORJU

Grajzar Boštjan je predstavnik tretje generacije uspešnega družinskega podjetja, ki se že več kot 70 let ukvarja z akumulatorstvom. Vse do 90-ih let so akumulatorje izdelovali sami. Sloves akumulatorske delavnice ni potrjevala samo kvaliteta njenih izdelkov temveč tudi tehnični dosežki, kot so konstruiranje in izdelava akumulatorja za ljubljanski trolejbus, akumulatorji so se vgrajevali v tovornjake znamke OM, med drugo svetovno vojno so izdelali akumulator za ljubljanski radio Kričač.
Modernizacija je konkurenčnost takih akumulatorjev ogrozila, zato so se v zadnjem času usmerili predvsem v servisiranje, popravila in prodajo akumulatorjev različnih tipov proizvajalcev. Zaradi preureditvenega načrta MOL so se po več kot 50 letih poslovanja na Komenskega ulici v Ljubljani v maju 2001 preselili v nove sodobne poslovne prostore na Leskoškovi 12 v Ljubljani.

Dodaj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja